KLIMREK

Vanaf nu kan je jouw klimaatscan als melkveehouder zelf voorbereiden

Vanaf 2024 kan je jouw Klimrek klimaatscan zelf voorbereiden. Nazicht en berekening door een klimaatconsulent is altijd nodig, dus heb je vragen of onderdelen die je nog niet kan invullen, dan zal de klimaatconsulent jou daarbij helpen.       

Hoe gaat het in z’n werk?

  1. Jij bereidt de klimaatscan voor. De Klimrek handleiding voor landbouwers loodst jou door de volledige vragenlijst en werking van de tool. Je kan zelf kiezen in welke mate je de scan voorbereidt. Hoe meer je zelf voorbereidt, hoe minder werk de klimaatconsulent nog zal hebben, wat de kost van de scan kan drukken. Is werken in de tool niets voor jou? Verzamel dan wel alvast alle info die nodig is om de scan in te vullen en bezorg deze aan jouw consulent.
     
  2. Ben je klaar met voorbereiden? Neem dan contact op met een erkende klimaatconsulent die de scan voor jou nakijkt en afwerkt tijdens een bedrijfsbezoek.
Slotevent Klimrek

logo klimrek

Het klimrek-team heeft jullie in een groot aantal mogen ontvangen op 6 september op het slotevent van het klimrek project in Melle.

Dit slotevent stond volledig in teken van het klimaattraject voor 3 landbouwsectroen (melkvee, akkerbouw en varkenshouderij), dit is het resultaat van 4 jaar intensieve samenwerking.

Het klimaatproject Klimrek levert een wetenschappelijk onderbouwde en praktische klimaatscan én mogelijke verbetervoorstellen op maat van elk landbouwbedrijf. Zo kan de boer(in) doordachte ecologische keuzes maken, die tegelijk economisch rendabel zijn!

Tijdens het slotevent werden de resultaten gepresenteerd, de lessons learned voor onderzoek en beleid en de mogelijke vervolgtrajecten. Hierbij vind je de presentaties en video-opnames van het Klimrek slotevent, die we graag met jullie delen. Lees zeker ook het persbericht  'De meest klimaatvriendelijke melk komt uit ....Vlaanderen' (5 september 2023).

Grasland efficiënter uitbaten, hoe doe je dat? - Kennisuitwisselingsmoment B3W, 16 augustus 2022

Wist je dat je met een perceel gras-klaver evenveel eiwit kan oogsten als met een perceel gras, maar dan wel met 2/3 minder stikstof? Dat scheelt in je portemonnee en ook in je klimaatimpact. Maar hoe doe je dat nu precies? 

Op dinsdag 16 augustus organiseert B3W, de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit, een thematisch uitwisselingsmoment over het efficiënt toedienen van kunstmest in gras(klaver). Landbouwer Frederik liet gedurende 1 groeiseizoen zijn grasopbrengst en -kwaliteit bepalen. Hij vertelt ons welke kennis hij hieruit heeft opgedaan en of zijn bemestingsstrategie er nu anders uitziet dat 5 jaar geleden.

Meer info en de inschrijvingslink vind je op de website van Inagro.