KLIMREK

In Klimrek wordt inzicht verkregen in de impact van en op individuele bedrijven en deelsectoren en wordt praktische kennis gebundeld over het toepassen van klimaatmaatregelen. Deze output zal zorgen voor een spillover-effect tussen de deelnemende bedrijven, naar experten en adviseurs, naar andere bedrijven uit de sector, naar andere land- en tuinbouwsectoren en naar andere partners in de (agrovoedings)keten.

Om deze kennis op te bouwen en het optimale klimaattraject voor de landbouwers uit te stippelen, willen we de verschillende actoren nauw betrekken. Vandaar volgende oproepen:

DOE MEE! 

Wil je mee instappen in het klimaattraject? Dat zou fantastisch zijn. Laat hier je gegevens achter zodat wij jou kunnen contacteren. Als de klimaatscan klaar is, willen we hem op zoveel mogelijk bedrijven toepassen. Wil je ook meehelpen bij de ontwikkeling ervan? Geef dit dan zeker aan! Om de scan te maken en te valideren zijn praktijkcijfers en praktisch inzicht onmisbaar.

Initiatieven op til

(meer info volgt nog)

Lerende Netwerken: Landbouwers worden uitgenodigd op lerende netwerken. Hier delen ze hun ervaringen onderling en kunnen ze van elkaar leren. Dit zal leiden tot meer en makkelijker implementeren. Ook klimaatexperten worden uitgenodigd op de lerende netwerken. De landbouwers kunnen veel van hen leren, maar wellicht ook omgekeerd. Het wissel-leren is enorm waardevol. De landbouwers geven feedback over de knelpunten die ze ondervinden. De experten krijgen op deze manier nog meer voeling met de praktijk en de landbouwers in het traject kunnen antwoorden vinden op hun vragen.

Klimaatacademie: Adviseurs zullen leren werken met het klimaattraject in de klimaatacademie en kunnen dan zelf met dit adviesproduct aan de slag. Op die manier bereiken we een veel groter deel van de landbouwbedrijven, ook na afloop van het project. De inzichten die ze over klimaatslim boeren verwerven, zullen ze trouwens ook gebruiken in andere adviezen.

Vormingsmomenten: Het klimaatthema is zeer complex, zowel de mechanismen die spelen als de kwantificering van impact en maatregelen. Daarom voorzien we een aantal heel gerichte vormingsmomenten op uitnodiging van partners, leden van de gebruikersgroep of geïnteresseerde landbouwerskringen waarin de rol van landbouw in het klimaatverhaal wordt toegelicht.

Klimaatroute: Met een bus vol landbouwers, beleidsmakers, onderzoekers,... brengen we een bezoek aan een reeks interessante voorbeeldcases over heel Vlaanderen.