KLIMREK

Koe

Bij de selectie van onze vijf pilootboeren voor de sector melkveehouderij zagen we erop toe dat zoveel mogelijk variatie in de sector afgedekt is. Op basis van een uitgebreide analyse bij de pilootboeren wordt namelijk een klimaatscan opgesteld die op melkveebedrijven met verschillende eigenschappen kan worden toegepast. De criteria die we toepasten op de selectie van pilootbedrijven staan hieronder opgelijst. Leer onze pilootboeren melkvee kennen.

  • Provincie
  • Aantal melkkoeien
  • Melksysteem: melkstal of melkrobot
  • Areaal gras en areaal maïs
  • Weidegang
  • Hernieuwbare energieproductie
  • Melkverwerking
  • Conventioneel of biologisch.
Akkerbouw

Met het bezoek aan de eerste zes aardappeltelers ging het akkerbouwtraject in de zomer van 2021 volop van start. Bij deze zes pilootbedrijven zullen we een volledige levenscyclusanalyse uitvoeren, die als basis zal dienen voor de klimaatscan akkerbouw.

Benieuwd welke bedrijven we in deze eerste fase van het traject onder de loep zullen nemen? Ontmoet hier onze pilootakkerbouwers.

Varken

Ook de vijf pilootboeren voor de varkenssector zijn gekend. Het klimaattraject voor de varkenssector werd opgestart in de zomer van 2022. Op deze vijf pilootbedrijven zal een volledige levenscyclusanalyse worden uitgevoerd, die zal zoals bij de andere sectoren dienen voor de basis van de klimaatscan voor de sector varkens. Ontmoet hier onze pilootboeren voor de varkenssector!