KLIMREK

Klimaatacademie melkveehouderij 

Welkom in de online klimaatacademie voor de melkveehouderij! Hier kom je meer te weten over klimaatmaatregelen.

Wegwijs in klimaatmaatregelen   

Heb je net een klimaattraject achter de rug en wil je meer weten over de maatregelen die daaruit kwamen? Of ben je gewoon benieuwd welke maatregelen jij als melkveehouder kan nemen?  Op onze klimaatmaatregelendatabank vind je er alles over. In deze databank verzamelen we alle maatregelen die we binnen Klimrek evalueerden. In onze fiches zetten we alle voor- en nadelen per maatregel op een rijtje en leggen we je uit hoe we de impact van elke maatregel doorrekenen in de carbon footprint van jouw bedrijf. Daarnaast verzamelen we er per maatregel tips, nuttige websites en publicaties die jou kunnen helpen om deze maatregelen succesvol toe te passen.  

Ga naar de klimaatmaatregelendatabank    

Karel D'hooghe, piloot-melkveehouder binnen het Klimrekproject, legt jou graag uit welke maatregelen op zijn bedrijf het verschil konden maken:

Leren van ervaringsdeskundigen  

Mooi in theorie, maar hoe zit het met de praktijk? Tijdens lerende netwerken brengen we landbouwers en experten samen rond een specifiek thema. Waarop moet je letten? Hoe pakken collega landbouwers het aan? Tijdens een veldbezoek of studieavond delen we kennis en ervaring. Wil je deelnemen aan een lerend netwerk rond een specifiek thema? Geef ons dan een seintje via mail of spreek er jouw klimaatconsulent op aan.  

Meer over afgelopen bijeenkomsten van lerende netwerken, vind je hieronder:  

Lerend netwerk graskuilkwaliteit 

Bijeenkomst 1: teelttechnische aandachtspunten voor een goede gras(klaver)kuilkwaliteit