KLIMREK

Klimrek logo

 

Na 4 jaar intensieve samenwerking aan een klimaattraject voor 3 landbouwsectoren (melkvee, akkerbouw en varkenshouderij) is het Klimrek onderzoeksproject afgesloten met een slotevent op 6 september 2023 bij ILVO.

Het klimaatproject Klimrek levert een wetenschappelijk onderbouwde klimaatscan én mogelijke verbetervoorstellen op maat van elk landbouwbedrijf. Zo kan de boer(in) doordachte ecologische keuzes maken, die tegelijk economisch rendabel zijn!

Tijdens het slotevent werden de resultaten gepresenteerd, de lessons learned voor onderzoek en beleid en de mogelijke vervolgtrajecten. Hierbij vind je de presentaties en video-opnames van het Klimrek slotevent, die we graag met jullie delen. Lees zeker ook het persbericht  'De meest klimaatvriendelijke melk komt uit ....Vlaanderen' (5 september 2023).

 

Bekijk video's van dit evenement

Download presentaties